محصولات – پودر سنگ برادران رضایی

شماره تماس با کارخانه : 02538700186 – 02538700181

info@rezaeibrothers.ir

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-d686b28781f33c001b011f4285c8f483' }}

محصولات


انواع پودر سنگ ، آهک و سایر مواد معدنی را می توانید از میان محصولات ما پیدا و از طریق بخش ” فروش و سفارش” سفارشات خودتان را برای ما ارسال کنید. توجه داشته باشید که تمامی محصولات دارای نمره بندی هستند.

سنگ ها |

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-286767c48c006e0915c7394d6bc07044' }}

سنگ مشکی

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-ec64138ebb3277fe204db0bf43ab8383' }}

قرمز سنندج

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-015a4924d0ba56111ff3a1bb5e8f9341' }}

مرمر بادامی

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-fc17c2934e88110108325e3f3c329363' }}

سنگ جوشقانی

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-deed195a4515fd8456e4a7774a162c77' }}

سنگ سفید بادامی

پودر ها |

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-8ffeed543d4c227a17bba60dec453d4c' }}

آهک

خاک و ماسه |

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-e79f2078faf0654efd245711ed4cb1a0' }}

خاک رس

گچ |


بسته بندی استاندارد |

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-27f0a54848f899e5091124a30844404a' }}

بسته بندی پودر آهک

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9bb40b7ea3b9dbd3873043d61e690d0d' }}

پودر سنگ معدنی صادراتی

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-001ccde1641797625a5118512d60e730' }}

بسته بندی خاک رس

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-14c1c9cec41bc65baf5dfcd2b961f524' }}

پودر سنگ جوشقان

سابقه طولانی ، بهترین محصول ، بالاترین کیفیت